Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa zasady pobierania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep internetowy www.apearl.eu (dalej nazywany jako Sklep) przez DE TIAN Sp z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Edmunda Bałuki 24, 70-407 Szczecin (zwany dalej Firmą). Firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu, a także podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane osobowe zbieramy?

W trakcie korzystania ze Sklepu i podstron należących do Firmy, możesz zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres do wysyłki i adres zamawiającego, jeżeli są różne (w przypadku chęci otrzymania faktury również adres rozliczeniowy),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.

Podanie powyższych przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania zakupu, dokonania rejestracji czy wpisania się na newsletter.

Dlaczego używamy Twoich danych?

Przede wszystkim używamy Twoich danych osobowych w celu przetwarzania zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień m.in. o stopniu realizacji zamówienia czy statusie dostawy. Będziemy także używać Twoich danych osobowych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.

Dodatkowo będziemy używać Twoich danych osobowych do założenia i prowadzenia Twojego konta. Udostępnimy Ci Twoją historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta. Udostępnimy Ci też możliwość poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach. Ponadto umożliwimy Ci zapisywanie produktów w koszyku lub do tzw. listy życzeń, będziemy przedstawiać spersonalizowane rekomendacje i umożliwimy ocenianie kupionych u nas produktów.

O ile wyrazisz na to zgodę (zapisując się do newslettera), podany przez Ciebie adres e-mail będzie wykorzystywany również w celach marketingowych własnych produktów Sklepu. Zgoda ta może być przez Ciebie cofnięta w każdym czasie.

Komu powierzamy dane osobowe?

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Ciebie dane partnerom, za pomocą których realizujemy zobowiązania jak np.:

 • firmie kurierskiej DPD (za pośrednictwem Sendit S.A.) oraz Poczcie Polskiej S.A.,
 • firmie Dotpay Sp. z o.o. realizującej szybkie płatności,
 • firmach MailerLite i Benhauer Sp. z o.o. odpowiadających za wysyłkę newsletterów i Marketing Automation,
 • firmie hostingowej H88 S.A.

Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Jakie masz prawa?

1. Prawo dostępu do danych - w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

2. Prawo do poprawiania danych - możesz poprawić swoje dane osobowe, jeśli są one niepoprawne, a także uzupełnić niekompletne dane.  

3. Prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać kopię swoich danych w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu.

4. Prawo do usunięcia danych - możesz w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Sklep. Wyjątki: jeśli masz zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo, masz nieuregulowany dług lub jeśli dokonałeś/aś zakupów - zachowamy wtedy Twoje dane osobowe dot. transakcji w celach księgowych.

5. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni - masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich materiałów wykonując instrukcje zawarte w każdej otrzymanej wiadomości e-mail.

6. Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym - jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Ciebie chęci ich usunięcia. Będą przechowywane tak długo, jak będziesz naszym klientem lub subskrybentem na liście adresowej (newsletter).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać świadczone przez nas usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym ich zniszczeniem lub utratą. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, podczas przetwarzania Twoich danych osobowych (w ramach naszego systemu) jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Uaktualnienia naszej Polityki Prywatności

W przyszłości możemy dokonywać aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Najnowsza wersja zawsze będzie dostępna na naszej stronie.

Wiadomości newslettera

Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które podając je jednocześnie zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Sklepu, sprzedawanych produktów (np. zmiany, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Sklepu.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adressklep@apearl.eu bądź telefonicznie pod numerem +48 91 485 47 85, 508 255 993.

Pliki cookies

Co to są pliki cookies?

Cookies czyli tzw. ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku sklepów internetowych, stron wymagających logowania i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jakie funkcje spełniają cookies?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

Dane wykorzystujemy do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, dzięki czemu generujemy przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów WWW, obsługi logowania, koszyków zakupowych w internetowych sklepach itp.

Do czego wykorzystujemy cookies?

 • informacje na temat sesji,
 • ostatnio oglądane produkty,
 • oddanie głosu w ankiecie,
 • zapisanie zawartości koszyka.

Wyłączenie plików cookies

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w naszych serwisie internetowym.

Sposób wyłączenia plików cookies w zależności od stosowanej przeglądarki:

Internet Explorer
FireFox
Opera
Chrome