REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

apearl®

§1

Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy Apearl [dalej „Sklep”] dostępny w domenie www.apearl.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”], z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@apearl.eu


2. Właścicielem Sklepu jest: DE TIAN Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Edmunda Bałuki 24, 70-407 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie pod numerem KRS: 0000130199 NIP: 852-04-10-694, Regon: 010600175, numer telefonu kontaktowego 508255993.


3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.


4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce „koszt dostawy” – Dostawa.


5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia


1. Zamówienia można składać w następujący sposób:


a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,


b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,


c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.


2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.


3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.


4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.


5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

§3

Płatności


1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:


a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,


b) przelewem lub kartą płatniczą – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,


c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

§4

Wysyłka towaru


1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (InPost, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD) wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub udostępnia towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.


2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.


3. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

§5

Koszt wysyłki

1. Koszt dostawy uzależniony jest od wybory jej formy.


2. Aktualne formy dostawy wraz z obowiązującym cennikiem można znaleźć pod adresem: Dostawa.

§6

Reklamacje


1. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej wysyłając ja na adres mailowy Sklepu: sklep@apearl.eu lub w formie pisemnej na adres Sklepu podany w górnej części Regulaminu.


2. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.


3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż żądania zostały uznane przez Sklep za uzasadnione.


4. Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


5. Koszty wysłania Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności w przypadku uzasadnionej reklamacji ponosi Sklep.


6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsument ma prawo do zwrotu Towaru bez podania przyczyny w terminach wskazanych w § 6 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których nie można odstąpić z mocy obowiązujących przepisów.

§7

Prawo odstąpienia od umowy


1. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:


1) dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:


a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,


b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;


2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.


2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego poczta na adres Sklepu podany w górnej części Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sklep@apearl.eu. Klient może również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, wskazanego poniżej.DE TIAN Sp.z o.o.
ul. Edmunda Bałuki 24
70-407 Szczecin

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................ Data zawarcia umowy................................................., data odbioru .......................................................................................Imię i nazwisko.................................................................... Adres................................................................................... Data...................................3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;


3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


11) zawartej w drodze aukcji publicznej;


12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;


13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Zwrot wpłaty dokonywany jest na wskazane przez klienta konto bankowe w formularzu zwrotu. W przypadku płatności przez Przelewy24 podczas zakupu, wpłata zwracana jest przez system na konto bankowe/ kartę, z którego wcześniej realizowany był zakup.

§8

Program Lojalnościowy

1. Osoba dokonująca zakupu na stronie internetowej Sklepu może otrzymać punkty lojalnościowe za zakupione produkty.

2. Ilość punktów lojalnościowych wskazana jest na stronie danego produktu.

3. Jeśli produkt jest w promocji lub jego cena jest mniejsza niż 50 zł., punkty lojalnościowe nie zostaną przyznane.

4. Klient otrzyma punkty lojalnościowe wyłącznie wtedy, gdy złoży zamówienie jako klient zarejestrowany.

5. Możliwość wymiany punktów lojalnościowych na zniżkę jest możliwa w zakładce „Moje Konto” → „Moje punkty lojalnościowe”.

6. Stosuje się następujący przelicznik punktów:

a) za każde wydane 50 zł. klient zarejestrowany otrzymuje 1 punkt.

b) 1 otrzymany punkt może zostać wymieniony przez klienta zarejestrowanego na 1 zł. zniżki przy kolejnym zamówieniu.

7. Punkty lojalnościowe przyznawane są na 180 dni. Po tym czasie punkty są automatycznie usuwane z konta i nie ma możliwości wymiany ich na zniżkę.

§9

Recenzje (opinie) o produkcie

1. Recenzję produktu można umieścić podczas wizyty w sklepie Apearl.eu poprzez kliknięcie w pole „Napisz opinię” umieszczony na stronie produktu albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Recenzji jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać własny komentarz.

3. Recenzje przechowywane są i prezentowane publicznie na stronie Apearl.eu

4. Sprzedawca weryfikuje Recenzje za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego produktu. Recenzja, która umieszczona jest przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym oznaczona jest na stronie komentarzem "Sprawdzony kupujący". Każda inna Recenzja jest recenzją z niepotwierdzonym zakupem.

5. Sprzedający nie zmienia Recenzji w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.

6. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach recenzji. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia recenzji na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji. W takich przypadkach Recenzje nie są prezentowane i zostają usuwane.

8. Na wyraźną prośbę Klienta Recenzja może zostać usunięta.

§10

Ochrona prywatności

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926 -j.t.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 -j.t.). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newsletter).

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§11

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://apearl.eu/content/3-regulamin-zakupow).

2. Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Klienta w momencie składania zamówienia, chyba że aktualna wersja jest dla Klienta bardziej korzystna a Klient poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego regulaminu jako obowiązującego przy rozstrzyganiu roszczeń Klienta związanych z dokonanym zakupem.

3. Zarejestrowani Klienci Sklepu będą powiadamiani o zmianach regulaminu powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek zapisu regulaminu z obowiązującym prawem w miejsce zakwestionowanego zapisu regulaminu stosuje się przepisy prawa a Sprzedający niezwłocznie dokona zmiany regulaminu w celu jego dostosowania do obowiązującego prawa.

5. Poprawność działania sklepu jest gwarantowana w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie zawartości sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, zaleca się ich wyłączenie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

7. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

§12

Systemu rozstrzygania sporów

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.